Ekonomi

SGK afet bölgesindeki hacizleri kaldırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem sonrası afet bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.

SGK, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen illerdeki hak ve alacak üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda bölgede toplam 251.830 adet e-mevduat rehinli sistemden kaldırılmıştır. Ancak emekli maaşı hacizlerinin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kararlarına göre yapılan icra takibi durdurulacak ve erteleme süresinden sonra yeni icra takibi açılmayacaktır. .

Erteleme kapsamındaki borçlar için, daha önce haciz konulan taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin tutulmaması ve hacizlerin haczedilmemesi kaydıyla, haciz konusu malın satış işlemleri erteleme süresi içinde gerçekleştirilemez. el konulan araçlar kaldırılacaktır.

Erteleme kapsamındaki borçlar, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gecikme faizi uygulanmaksızın ve başkaca sağlanması esası ile en fazla 24 aya kadar ertelenecek ve taksitlendirilecektir. ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallardır.

Şartları sağlayanlar teşviklerden yararlanacak

Kurum, depremden etkilenen illerdeki işverenlerin bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait muhtasar ve primli hizmet beyannamelerini yasal ödemelerini aşan borçlarını 26 Mayıs 2023 tarihine kadar bu illerdeki işyerlerinde ibraz etmelerini şart koşuyor. 6 Şubat’a kadar ertelenen prim borçları ise 31 Ağustos 2023’e kadar. Ödemelerini yapmaları halinde teşviklerden yararlanacaklarını da açıkladı.

Bölgede 4/b (BAĞ-KUR) sahibi sigortalılar, yasal ödeme süresi 6 Şubat’tan önce dolan borçlarını ve 31 Ağustos 2023’e kadar ertelenmiş prim borçlarını ödemeleri halinde teşviklerden yararlanmaya devam edecek.

GSS prim borçları 31 Ağustos’a ertelendi

Primlerini kendisi ödeyen 1 milyon 786 bin 658 Genel Sağlık Sigortalısının (GSS) ödenmeyen prim borçları ile Temmuz 2023’e kadar dolması gereken prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 olarak güncellendi. Erteleme yok 6 Şubat’tan önce vadesi dolan GSS prim borçları için 31 Ağustos’a kadar ceza ve gecikme zammı uygulanacaktır.

kargi-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu